ΒΥΤΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

A/A ΛΙΤΡΑ
LITRES
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m)
ΜΗΚΟΣ
LENGTH A
ΠΛΑΤΟΣ
WIDTH B
ΥΨΟΣ
HEIGHT C
34 50 0,58 0,35 0,35
35 65 0,73 0,38 0,35
36 100 0,94 0,40 0,40
37 250 1,00 0,61 0,58
38 450 1,22 0,71 0,69
39 700 1,36 0,88 0,80
40 900 1,42 1,02 0,80
41 1.200 1,50 1,17 0,95
42 1.400 1,64 1,25 0,94
43 8.300 3,00 1,95 1,50

Category: Product ID: 6731