ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Α15

Περιγραφή:

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια με διπλή βάση έδρασης (πατούρα).
* Προτείνεται η χρήση γράσου (λιπαντικό λίπος), για την αποφυγή διάχυσης οσμών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ – 1,5 tn).
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
• Κατασκευάζονται από φαιό χυτοσίδηρο.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) ΥΨΟΣ (mm)
*Α 1515 SS 150×150 100×100 15
*A 2020 SS 200×200 150×150 20
A 2525 DS 250×250 170×170 30
A 2535 DS 240×320 160×240 30
A 3030 DS 300×300 220×220 30
A 3040 DS 300×400 220×320 30
A 4040 DS 400×400 320×320 30
A 4050 DS 400×500 320×420 30
A 5050 DS 500×500 420×420 30
A 5060 DS 500×600 420×520 40
A 6060 DS 600×600 520×520 40
A 6070 DS 600×700 520×620 40
A 7070 DS 700×700 620×620 40

Μονή βάση έδρασης (πατούρα)


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ σε αρχείο .pdf

Category: Product ID: 6845