ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ CAPRARI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ανοξείδωτο χάλυβα για ανοχή στην ηλεκτρόλυση, πτερωτές και οδηγούς πτερύγια από
technopolymer
για αντοχή σε άμμο, ο κινητήρας σφραγίζεται από διπλό μηχανικό στυπιοθλίπτη για μεγάλη
διάρκεια ζωής.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ σε αρχείο .pdf

Κατηγορία: Product ID: 6937